سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
بسا کس که با نیکویى بدو گرفتار گردیده است و بسا مغرور بدانکه گناهش پوشیده است ، و بسا کس که فریب خورد به سخن نیکویى که در باره او بر زبانها رود ، و خدا هیچ کس را نیازمود چون کسى که او را در زندگى مهلتى بود . [ و این گفتار پیش از این گذشت ، لیکن اینجا در آن زیادتى است سودمند . ] [نهج البلاغه]
حامدم
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||
نامه ای برای حامدم

مهتاب :: شنبه 86/10/15 ساعت 4:34 عصر

******************************

گفتم بمان بهر خدا ... گفتی خداخافظ
گفتم ببر با خود مرا...گفتی خداحافظ
گفتم تو از من در مسیرِ روشن ...ِ پیوند آخر ...چه دیدی جز وفا ...گفتی خداحافظ
گفتم نمی خواهی مرا؟!باشد..نخواه..اما ایکاش می گفتی چرا...گفتی خداخافظ
گفتم برو! باشد! خدا یارت... به دیدارت می آیم .. اما کی؟ کجا؟ گفتی خداخافظ
ای وای از دلبستگی.. ای داد از عادت... معتاد خود کردی مرا.. گفتی خداحافظ


نوشته های دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ

تنها لحظه ناب
[عناوین آرشیوشده]

About Us!
حامدم
مهتاب
حامدم: گل ناز مامانی همین
Link to Us!

حامدم

Hit
مجوع بازدیدها: 2935 بازدید

امروز: 9 بازدید

دیروز: 3 بازدید

Archive


زمستان 1386

In yahoo

یــــاهـو

Submit mail